•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Tẩm quất vài đường cơ bản với em dâu mới lớn Yumeru Kotoishi: Yumeru Kotoishi một cô em mới nhớn chưa trải sự đời đã bị ông anh rể lôi ra đụ vào một ngày nọ. Yumeru Kotoishi mặc dù đã phản kháng khá mạnh mẽ những bất thành, và khi được nện một lần thì lần sau quá ư là dễ dàng luôn. Yumeru Kotoishi không dám nói chuyện này cho chị mình biết và ngày ngày âm thầm chịu đựng trong sự sung sướng. Mọi cảnh làm tình đó hấp dẫn như thế nào, mời anh em cùng đón xem!!