•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Kana chuyển đến sống với vị hôn thê của mình, chỉ để biết rằng anh trai của mình cũng đang sống ở đó. Và khi nó xảy ra, anh trai này là một kẻ theo dõi cô cũ, người cũng đã cưỡng hiếp cô vào ngày hôm đó. Cô ấy không phàn nàn nhiều, chỉ bị cưỡng hiếp nhiều hơn.